Palvelut

Kirjanpito

  • Lakisääteinen kirjanpito
  • Kirjanpitoon ja yritysverotukseen liittyvä neuvonta
  • Alv-ilmoittaminen
  • Kirjanpidon perusraportit
  • Toiminimiyhtiöiden tilinpäätös

Tilinpäätös

  • Toiminimiyhtiöillä tilinpäätös sisältyy kirjanpidon hintaan
  • Muiden yhtiömuotojen tilinpäätöstyöt laskutetaan tuntiveloituksella käytetyn ajan mukaan
  • Mikroyrityksen tai yhdistyksen tilinpäätöksen tekoon kuluu noin 1 – 5 tuntia riippuen toiminnan laajuudesta

Veroilmoitus

  • Sisältää kirjanpitoasiakkaan veroilmoituksen ja siihen liittyvien liitelomakkeiden laadinnan ja lähettämisen